top of page
natuurfotograaf

ONZE ACTIVITEITEN

Wedstrijden

10x per jaar (dus om de paar weken) houden we een clubwedstrijd. 8 daarvan zijn wedstrijden met een enkele foto (de solo's) en 2 bestaan uit een serie van 3, 4 of 5 foto's. Bij de solowedstrijden tonen we ons werk op prints in passe-partouts met een buitenmaat van 40x50 cm. Zo passen ze in onze wissellijsten voor aan de muur van ons lokaal. De afmetingen van de prints binnen die passe-partouts mogen variëren. 
De series worden echter via de beamer getoond dus daar zijn geen prints voor nodig. Handig: als je een bijzondere serie van '5 met samenhang' hebt kun je die ook gebruiken voor deelname aan de afdelingswedstrijd.

 

Tijdens de wedstrijden bekijken we de foto's goed en geeft iedere aanwezige op een speciaal scoreformuliertje zijn/haar beste 10 foto's van de avond aan. Nadat de foto's onderling besproken zijn wordt de uitslag bekend gemaakt. Deze 10 foto's hangen vervolgens een aantal maanden in ons clublokaal. Daarna worden ze - met hun passe-partouts - bewaard, omdat ze meedingen in onze jaarwedstrijd aan het eind van het seizoen. Zo bouwen we ook meteen aan een voorraad voor eventuele exposities zoals in de Hallen en voor de BondsFotoWedstrijd (BFW - zie verderop). Als je regelmatig meedoet aan de wedstrijden heb je dus wel een aantal passe-partouts nodig.

 

De jaarwedstrijd wordt beoordeeld en besproken door een onafhankelijk jurylid. De jaarwinnaars krijgen een Oorkonde. De winnaar van de beste foto van het jaar mag daarnaast ook de Wim van Opstal Wisselbokaal een jaar meenemen.

Je kunt ook meedoen aan de jaarlijkse afdelingswedstrijd. De reglementen daarvoor vind je tegen die tijd op deze site.

Vrijwel elk jaar doen we mee met de landelijke BondsFotoWedstrijd (de BFW), die georganiseerd wordt door de Fotobond voor alle aangesloten clubs in Nederland (ca. 275). Per club kunnen er precies 10 foto’s worden ingezonden: en daarbij ook niet meer dan twee per deelnemer. Alleen de allerbeste 10 foto’s van de club doen mee.

 

Je kunt je daar dus niet persoonlijk voor opgeven. Onze selectiecommissie bepaalt welke 10 foto’s worden ingezonden om een zo hoog mogelijke rangorde in het landelijke wedstrijdveld te bereiken.

Prijs gewonnen?

Op de site willen we graag onze mooiste foto’s tonen. Dus hoort een van je foto’s bij de 10 hoogst geplaatsten van een clubwedstrijd, of bij een van de andere gelegenheden? Upload je winnende bestand(en) zo snel mogelijk naar de webjuf. Ze worden dan geplaatst in de betreffende gallery.

Naamsvermelding

Bij elke foto wordt op de site standaard de voor- en achternaam van de maker vermeld en de behaalde plaats. Door deelname aan de wedstrijden verklaar je je daarmee impliciet akkoord.

 

Downloadbeveiliging

Foto’s en teksten op de site zijn beschermd tegen illegaal downloaden met 'rechts klikken' en 'opslaan als…'. Omdat diefstalbeveiliging niet is opgewassen tegen het maken van een 'print screen' worden de foto’s niet schermvullend
 getoond.

Fotostudio's

We hebben een grote studio met professionele apparatuur. Op afspraak en voor € 10,- kunnen clubleden daar van 10.00 - 22.00 uur gebruik van maken.

 

Het gebruik van de studio is uitsluitend voorbehouden aan actieve leden en hij wordt niet verhuurd aan derden. Een lidmaatschap met de bedoeling om alleen onze studio tegen de gunstige ledenprijs te kunnen huren zonder ook actief aan de ledenactiviteiten deel te nemen wordt niet gehonoreerd.

Fotobesprekingen

Niet alleen tijdens de wedstrijden worden de foto’s besproken, er zijn ook avonden ingeruimd voor fotobesprekingen zonder wedstrijdelement. Een voorbeeld daarvan is de 'Tafelavond'.

 

Presentatie eigen werk

Meerdere keren per seizoen tonen enkele leden op uitnodiging een mooie selectie uit hun eigen werk, digitaal of in print.

 

Themagroepen

Aan het begin van elk seizoen worden er themagroepen samengesteld. Sommige themagroepen bestaan al wat langer (de architectuurgroep en de hipstamaticgroep) maar bij voldoende animo kunnen er ook nieuwe - al of niet eenmalige - groepen gevormd worden. Elke themagroep bepaalt de eigen activiteitenplanning. De resultaten van de themagroepen worden aan het eind van het seizoen tijdens een clubavond gepresenteerd. 

Fotokettingen


Jaarlijks organiseren we een fotoketting. De ketting start met één liggende foto op A4-formaat, gemaakt door organisator Niek. De eerste deelnemer op zijn lijst ontvangt die foto, laat zich inspireren door een zelfgekozen aspect in die foto (onderwerp, kleur, vorm etc.), maakt vervolgens zelf een nieuwe en stuurt die terug naar de organisator. Die stuurt jouw foto dan door naar de volgende op zijn lijst. Op de slotavond van het seizoen wordt de fotoketting geopenbaard.

 Als er erg veel leden aan meedoen en de tijd een probleem zou kunnen worden dan kan de organisator besluiten om twee parallelle kettingen te organiseren.
 

Sprekers


Een of twee keer per seizoen nodigen we een spreker uit. Afdeling 10 draagt jaarlijks bij aan de betaling van een spreker. Uiteraard zijn de leden van de andere afdelingsclubs daarbij altijd welkom. 

Doe-avonden en workshops

Enkele malen per seizoen organiseren we eigen doe-avonden en workshops in ons lokaal, aan de hand van een vooraf bepaald thema. Vaak wordt het thema ingeleid en begeleid door eigen deskundigen op het betreffende gebied.

Mentoraat

Jaarlijks of tweejaarlijks organiseren we een mentoraat, bedoeld voor de ontwikkeling en verdieping van je eigen fotografie. Het is dus niet een basiscursus 'leren fotograferen'. Eens per twee jaar draagt de fotobond daar € 250,- aan bij. Meestal betreft het 5-6 maandag- of donderdagavonden om de paar weken, met een mooie eindpresentatie op een clubavond. Doorgaans kunnen er 8-10 leden aan deelnemen. Wil je meer weten over wat een clubmentoraat inhoudt? Kijk dan even hier.

Uitwisseling

Een keer per jaar nodigen we een delegatie van een fotoclub uit om bij ons een mooie selectie uit hun eigen werk te presenteren. Uiteraard zijn we altijd bereid tot het brengen van een tegenbezoek. 

Excursies

Buiten de clubavonden worden er incidenteel gezamenlijke excursies en uitjes georganiseerd naar interessante fotolocaties. De resultaten daarvan worden vaak enkele weken daarna op de club getoond, naar keuze geprint in passe-partouts of digitaal via de beamer. Ook fotofilmpjes zijn welkom. 

Exposities

Incidenteel exposeren we als groep op verschillende locaties. Daarnaast exposeren individuele leden ook zelf met enige regelmaat op verschillende locaties. Informatie daarover staat dan op de nieuwspagina.

bottom of page