top of page
natuurfotograaf

ONZE ACTIVITEITEN

Wedstrijden

8x per jaar houden we een clubwedstrijd met enkele foto's (de solo's): zes keer met een vrij onderwerp, 4x met een verplicht thema. Bij deze wedstrijden presenteren we ons werk aan elkaar, op prints in passe-partouts die een buitenmaat van 40x50 cm. hebben. Zo passen ze in onze wissellijsten. De afmetingen van de prints binnen die passe-partouts mogen variëren. 


 

Tijdens de wedstrijden bekijken we de foto's goed en geeft iedere aanwezige op een speciaal scoreformuliertje de beste 10 foto's van de avond aan. Nadat de foto's onderling besproken zijn wordt de uitslag bekend gemaakt. Deze 10 foto's hangen vervolgens een aantal maanden in ons clublokaal. Daarna worden ze - met hun passe-partouts - bewaard, omdat ze meedingen in onze jaarwedstrijd aan het eind van het seizoen. Zo bouwen we ook meteen aan een voorraad voor eventuele grote exposities zoals in de Hallen en voor de BondsFotoWedstrijd (BFW - zie verderop).

Bovendien doen we een keer per seizoen twee seriewedstrijden: eentje met vrij onderwerp en eentje met een bepaald thema. Je kunt meedoen met een serie van 3, 4 of 5 foto's. We vertonen die via de beamer, dus niet in print. Handig: als je een bijzondere serie van '5 met samenhang' hebt kun je die ook gebruiken voor deelname aan de afdelingswedstrijd.

De jaarwedstrijd wordt beoordeeld en besproken door een onafhankelijk jurylid. De jaarwinnaars krijgen een Diploma. De winnaar van de beste foto van het jaar mag daarnaast ook de Wim van Opstal Wisselbokaal een jaar meenemen.

Je kunt ook meedoen aan de jaarlijkse afdelingswedstrijd. De reglementen daarvoor vind je tegen die tijd op deze site.

Vrijwel elk jaar doen we mee met de landelijke BondsFotoWedstrijd (de BFW), die georganiseerd wordt door de Fotobond voor alle aangesloten clubs in Nederland (ca. 250). Per club kunnen er 10 foto’s worden ingezonden: niet meer en niet minder, en bovendien niet meer dan twee per deelnemer. Alleen de allerbeste 10 foto’s van de club doen mee.

 

Je kunt je daar dus niet persoonlijk voor opgeven. Onze wedstrijdcommissie bepaalt welke 10 foto’s worden ingezonden om een zo hoog mogelijke rangorde in het landelijke wedstrijdveld te bereiken.

Prijs gewonnen?

Op de site willen we graag onze mooiste foto’s tonen. Dus hoort een van je foto’s bij de 10 hoogst geplaatsten van een clubwedstrijd, of bij een van de andere gelegenheden? Upload je winnende bestand(en) zo snel mogelijk naar de webmaster. Ze worden dan geplaatst in de betreffende gallery.

Naamsvermelding

Bij elke foto wordt op de site standaard de voor- en achternaam van de maker vermeld en de behaalde plaats. Door deelname aan de wedstrijden verklaar je je daarmee impliciet akkoord.

 

Downloadbeveiliging

Foto’s en teksten op de site zijn beschermd tegen illegaal downloaden met 'rechts klikken' en 'opslaan als…'. Omdat diefstalbeveiliging niet is opgewassen tegen het maken van een 'print screen' worden de foto’s niet schermvullend
 getoond.

Fotostudio's

We hebben een grote studio met professionele apparatuur. Op afspraak en voor € 10,- kunnen clubleden daar van 10.00 - 22.00 uur gebruik van maken.

 

Het gebruik van de studio is uitsluitend voorbehouden aan actieve leden en hij wordt niet verhuurd aan derden. Een lidmaatschap met de bedoeling om alleen onze studio tegen de gunstige ledenprijs te kunnen huren zonder ook actief aan de ledenactiviteiten deel te nemen wordt niet gehonoreerd.

Fotobesprekingen

Niet alleen tijdens de wedstrijden worden de foto’s besproken, er zijn ook avonden ingeruimd voor fotobesprekingen zonder wedstrijdelement. 

 

Presentatie eigen werk

Meerdere keren per seizoen tonen enkele leden op uitnodiging een mooie selectie uit hun eigen werk, digitaal of in print.

 

Themagroepen

Aan het begin van elk seizoen worden er themagroepen samengesteld. Sommige themagroepen bestaan al wat langer (zoals de architectuur-, en hipstamaticgroepen) maar bij voldoende animo kunnen er ook nieuwe - al of niet eenmalige - groepen gevormd worden. Elke themagroep bepaalt de eigen activiteitenplanning. De resultaten van de themagroepen worden aan het eind van het seizoen tijdens een clubavond gepresenteerd. 

Fotokettingen


Jaarlijks organiseren we een of twee fotokettingen, afhankelijk van het aantal deelnemende leden. De ketting start met één foto die wordt verstuurd naar de eerste op de deelnemerslijst(en). Die laat zich inspireren door een bepaald aspect in die eerste foto en maakt vervolgens zelf een nieuwe. Die nieuwe foto wordt dan doorgestuurd naar de volgende op de lijst én naar de organisator. Op de laatste dag van het seizoen worden de fotokettingen geopenbaard.


 

Sprekers


Een of twee keer per seizoen nodigen we een spreker uit. Afdeling 10 organiseert ook jaarlijks bij elk van de aangesloten clubs een spreker. Dat zijn doorgaans gevestigde namen binnen de fotografiewereld. Uiteraard zijn de leden van de andere afdelingsclubs daarbij altijd welkom. 

Werkavonden, Workshops & Mentoraat

Enkele malen per seizoen organiseren we eigen werkavonden, begeleid door een van de eigen gespecialiseerde leden.

Eens per twee jaar kunnen we vanuit de bond bovendien een mentor krijgen die aangemelde leden begeleidt in de persoonlijke fotografische ontwikkeling.

Uitwisseling

Een keer per jaar nodigen we een delegatie van een fotoclub uit om bij ons een mooie selectie uit hun eigen werk te presenteren. Uiteraard zijn we altijd bereid tot het brengen van een tegenbezoek. 

Excursies & Uitjes

Buiten de clubavonden worden er incidenteel gezamenlijke excursies en uitjes georganiseerd naar interessante fotolocaties. De resultaten daarvan worden vaak enkele weken daarna op de club getoond, naar keuze geprint in passe-partouts of digitaal via de beamer. Ook fotofilmpjes zijn welkom. 

Exposities

Incidenteel exposeren we als groep op verschillende locaties. Daarnaast exposeren individuele leden ook zelf met enige regelmaat op verschillende locaties. Informatie daarover staat dan op de homepage.

bottom of page