VERENIGINGS-NIEUWS

Geactualiseerd op 22 september 2020

Seizoen 2020-2021

Van de GVB mogen er voorlopig niet meer dan 10 leden gelijktijdig aanwezig zijn in ons lokaal. Dat loont de moeite niet, en wellicht is het voor sommige leden ook gewoon nog te risicovol. We beperken ons tot online activiteiten (merendeels wedstrijden), maar we gaan niet 'zoomen' of zo. Eigenlijk is het een vervolg op ons lock-down scenario.

Niek R. gaat zich opnieuw bezighouden met de kettingfoto's. Wie doen er weer mee? Graag een mailtje naar Niek zodat hij een volgorde kan bepalen!

 

De wedstrijden vinden tot eind van het jaar om de twee weken alleen online plaats, net zoals aan het eind van afgelopen seizoen. Hier staat meer informatie.

 

Een enkele keer kan er ook een andere online activiteit plaatsvinden in de tussenliggende week.

 

Om de onmisbare gezelligheid en (lots)verbondenheid te behouden is het erg leuk als leden onderling foto-uitstapjes en buitenexcursies organiseren. Rob R. is de contactpersoon voor grotere plannen en ideeën.

Agenda

Ongeveer de helft van de activiteiten die in de zaal zouden plaatsvinden is gecanceld tot eind van dit kalenderjaar. Maar de activiteiten die ook goed online kunnen plaatsvinden zijn behouden: een kwestie van 'omdenken'. Kijk maar in de agenda. Een stuk minder gezellig dan elkaar 'live' ontmoeten, maar beter dan niks.

Fotostudio's

Aan het opknappen van de nieuwe fotostudio kan weer gewerkt worden, maar pas na toestemming van de GVB is het mogelijk om de studio's (ook de 'oude') te huren. Bericht daarover volgt. 

Lidmaatschap en Contributie

De contributie wordt altijd rond de jaarwisseling geïnd, evenals de bijdrage voor de Fotobond. Mogelijk zijn deze barre tijden reden om na te denken over je lidmaatschap. Het bestuur hoopt natuurlijk dat iedereen de club een warm hart blijft toedragen én enthousiast meedoet aan de activiteiten. Beëindigen van je lidmaatschap doe je formeel bij onze secretaris Herman W.

Communicatie

Berichtgeving die de hele club betreft (ook over de wedstrijden en de uitslagen) doen we voortaan alleen per e-mail. Beide WhatsApp groepen blijven wel bestaan voor kleinschaliger communicatie.

Clubmentoraat

De bijeenkomsten van het FVGVB-mentoraat van Louis Visseren zijn vooralsnog uitgesteld tot begin januari. Louis is bereid om de groep zo nodig in tweeën te splitsen.